Aktualności

„Dzielnicowy Roku 2017" – pierwszy dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 18.10.2017

Znamy już wyniki dwóch konkurencji po pierwszym dniu rywalizacji w X Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

 

Konkurencja I 

 1. Symulacja – podstawowe czynności służbowe związane ze służbą patrolową obejmuje m. in. problematykę legitymowania, zatrzymywania osoby i doprowadzanie jej do pojazdu służbowego, przeszukania osoby, kontroli osobistej, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego.
 2. Ocenie podlegają wiedza oraz zaprezentowane umiejętności, w szczególności:
  - znajomość i zastosowanie podstaw prawnych i faktycznych;
  - bezpieczeństwo podczas prowadzenia czynności;
  - taktyczne i techniczne aspekty prowadzenia czynności.

I miejsce
mł. asp. Bartosz Waga KWP GDAŃSK

II miejsce
st. asp. Jarosław Bartczak KWP OPOLE

III miejsce
mł. asp. Krzysztof Biernacki KWP POZNAŃ

 

Konkurencja II

 1. Celem konkurencji udzielanie pierwszej pomocy jest ocena praktycznych umiejętności ratowania życia człowieka.
 2. Zadaniem startujących policjantów jest m. in.:
  - ocena zdarzenia;
  - wykonywanie czynności zabezpieczających;
  - ocena funkcji życiowych;
  - przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (przy wykorzystaniu fantomu);
  - właściwe postępowanie po ewentualnym przywróceniu funkcji życiowych;
  - opatrywanie ran;
  - postępowanie w sytuacji zagrożenia życia takich jak: zawał mięśnia sercowego, napad drgawkowy, porażenie prądem.
 3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje czas przeprowadzonych czynności.
 4. Komisja sędziowska może nie przyznać punktów w tej konkurencji za pozostawienie osoby poszkodowanej bez pomocy bądź udzielenie jej w sposób stanowiący zagrożenia dla zdrowia lub życia. Decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia główny zawodów na wniosek sędziego głównego konkurencji.

I miejsce
mł. asp. Adrian Moszczyński  KWP BIAŁYSTOK

II miejsce
mł. asp. Łukasz Grabczak KWP OLSZTYN

III miejsce
mł. asp. Bartosz Waga KWP GDAŃSK

 

 

Powrót na górę strony