Sekcja Żywnościowa

Sekcja Żywnościowa

Kierownik Sekcji Żywnościowej
– inż. Ireneusz Białas

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 482, resort.: 8516 482
Fax: 47 8516 489
E-mail: sz@spkatowice.policja.gov.pl

Kontakt:
Do zadań Sekcji Żywnościowej należy w szczególności:

  • zapewnienie bezpłatnego wyżywienia słuchaczom szkoły;
  • prowadzenie gospodarki środkami żywności oraz gospodarki materiałowo–technicznej w dziale żywnościowym.
Powrót na górę strony