Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli

Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli
– podinsp. Mariusz Milowski

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 304, resort.: 8516 304
Fax: 47 8516 307
E-mail: soinik@spkatowice.policja.gov.pl

Zakres zadań:
Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych, a także przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz przeprowadzanie w tym zakresie kontroli;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających oraz szkoleń policjantów i pracowników szkoły w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • nadzorowanie ochrony danych osobowych;
 • koordynowanie zagadnień z zakresu skarg i wniosków kierowanych
  do komendanta;
 • koordynowanie i prowadzenie przedsięwzięć kontrolnych, w tym gospodarki finansowej w komórkach;
 • realizowanie zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • organizowanie przygotowań szkoły do działań w warunkach stanów nadzwyczajnych oraz w sytuacjach kryzysowych;
 • opracowywanie i aktualizowanie planów ochrony szkoły oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • realizowanie ochrony fizycznej obiektów szkoły, w tym prowadzenie systemu przepustek w ruchu osobowym i pojazdów na terenie szkoły;
 • nadzorowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych
  z funkcjonowaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania jakością;
 • koordynowanie i prowadzenie audytów obejmujących wybrane obszary działalności szkoły,

Kancelaria Tajna Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • prowadzenia kancelarii tajnej szkoły oraz sprawowania nadzoru i okresowej kontroli nad ewidencją oraz obiegiem materiałów, dokumentów i informacji niejawnych w komórkach;
 • zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i informacji niejawnych.
Powrót na górę strony