Wydział Kadr

Wydział Kadr

 

Naczelnik Wydziału Kadr
– kom. Rafał Błoch

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 232, resort.: 8516 232
Fax: 47 8516 239
E-mail: wk@spkatowice.policja.gov.pl

Zakres zadań:
Do zadań Wydziału Kadr należy w szczególności:

  • koordynowanie działań podejmowanych przez komórki w obszarze kadrowym;
  • obsługa policjantów i pracowników szkoły w sprawach związanych z przebiegiem służby i pracy oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu;
  • koordynowanie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz postępowania o ustalenie odpowiedzialności porządkowej;
  • prowadzenie spraw organizacyjno-etatowych i osobowych policjantów oraz pracowników szkoły;
  • planowanie, organizowanie i dokumentowanie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników szkoły;
  • przygotowanie kadrowo-mobilizacyjne szkoły na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym i obsady kadrowej;
  • prowadzenie spraw socjalnych w stosunku do policjantów i pracowników szkoły.
Powrót na górę strony