Wydział Prezydialny

Wydział Prezydialny

Naczelnik Wydziału Prezydialnego
– nadkom. Marcin Sędek

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 272, resort.: 8516 272
Fax: 47 8516 279
e-mail: wp@spkatowice.policja.gov.pl

Kancelaria ogólna
tel.: 47 8516 274, resort.: 8516 274
e-mail: kancelaria@spkatowice.policja.gov.pl

Biblioteka
tel.: 47 8516 278, resort.: 8516 278
e-mail: biblioteka@spkatowice.policja.gov.pl

Zakres zadań:
Do zadań Wydziału Prezydialnego należy w szczególności:

 • obsługa kancelaryjna kierownictwa szkoły oraz komórek organizacyjnych szkoły;
 • zapewnienie pomocy prawnej komendantowi i komórkom;
 • organizowanie i realizowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej, adresowanej do słuchaczy, policjantów i pracowników szkoły;
 • koordynowanie czynności związanych z organizowaniem narad, spotkań, uroczystości oraz imprez okolicznościowych zleconych przez kierownictwo szkoły;
 • prowadzenie archiwum oraz biblioteki szkoły;
 • zapewnienie obsługi poligraficznej szkoły;
 • realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • koordynowanie i realizowanie działań w zakresie pozyskiwania środków europejskich funduszy pomocowych;
 • koordynowanie współpracy zagranicznej szkoły;
 • współpraca z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji;
 • koordynowanie prac legislacyjnych związanych z przygotowywaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowaniem aktów prawnych.
Powrót na górę strony