Zakład Wyszkolenia Specjalnego

Zakład Wyszkolenia Specjalnego

Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego
– mł. insp. Tomasz Stechnij

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 622, resort.: 8516 622
Fax: 47 8516 389
E-mail: zws@spkatowice.policja.gov.pl

 

 

Zastępca Kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego
– podinspKrzysztof Fojcik

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 622, resort.: 8516 622
Fax: 47 8516 389
E-mail: zws@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:
Do zadań Zakładu Wyszkolenia Specjalnego należy w szczególności kształcenie w zakresie:

  • środków przymusu bezpośredniego,
  • umiejętności strzeleckich,
  • taktyki i technik przeprowadzania interwencji,
  • działań związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego;
  • doskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich policjantów pełniących służbę w szkole.
Powrót na górę strony