Aktualności

Pożegnanie z mundurem

Data publikacji 20.02.2023

20 lutego br. w sali konferencyjnej odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego oficjalnie zostali pożegnani odchodzący na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszki i funkcjonariusze naszej szkoły.

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość pożegnania naszych koleżanek i kolegów, którzy podjęli decyzję o odejściu na emeryturę. Są to:

 • mł. insp. Barbara Orzeł – Naczelnik Wydziału Prezydialnego oraz Rzecznik Prasowy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach;
 • mł. insp. Joanna Waleczek – Naczelnik Wydziału Kadr;
 • mł. insp. Piotr Sobiech – Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej;
 • mł. insp. Mirosław  Grobelczyk – Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego;
 • mł. insp. Henryk Bartecki – Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego;
 • mł. insp. Adam Jopek – Naczelnik Wydziału Dowodzenia i Wychowania;
 • mł. insp. Adam Warecki – Radca Jednoosobowego Stanowiska ds. Funduszy Pomocowych;
 • podinsp. Tomasz Sibiela – Z-ca Kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego;
 • nadkom. Grzegorz Łagódka – Z-ca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia;
 • podinsp. Mariusz Skucha – st. wykładowca Zakładu Wyszkolenia Specjalnego;
 • podkom. Rafał Śmieja – instruktor Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego;
 • asp. szt. Jacek Kowalski – mł. wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego;
 • asp. szt. Tomasz Okopa – mł. wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.

W imieniu wszystkich policjantów oraz pracowników cywilnych podziękowania za lata rzetelnej, pełnej poświęceń i wyrzeczeń służby oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych złożyli Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka oraz Zastępca Komendanta Szkoły właściwy w sprawach logistycznych insp. Zbigniew Chrzęstek.

Ponadto w trakcie wręczania okolicznościowych ryngrafów oraz pamiątek odchodzącym złożone zostały życzenia spełnienia wszystkich marzeń i zrealizowania odkładanych przez lata planów. Do życzeń i podziękowań dołączyła się również nieobecna na spotkaniu Zastępca Komendanta właściwa w sprawach dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha, o czym poinformował Komendant. 

W spotkaniu udział wzięła również kadra kierownicza w osobach naczelników i kierowników oraz przedstawiciele Związków Zawodowych policjantów i pracowników.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania odchodzący na emeryturę zdradzili nam swoje plany na przyszłość. Na uwagę zasługuje fakt, że zawsze na pierwszym miejscu wskazywali oni na chęć poświęcenia się życiu rodzinnemu oraz spełnianiu swoich pasji.  

Na zakończenie wszyscy obecni na spotkaniu uwiecznili tę chwilę grupowym zdjęciem pamiątkowym.

Dziękując im jeszcze raz za wieloletnią, owocną służbę, życzymy sukcesów w dalszych zamierzeniach i serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej szkoły.

Powrót na górę strony