Aktualności

Promocja oficerska w Szczytnie

Data publikacji 24.04.2023

21 kwietnia br. odbyła się promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji – podkomisarza Policji, w której wzięło udział trzech policjantów z naszej szkoły. W uroczystości uczestniczył Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka.

Oddaniem honoru sztandarom, złożeniem meldunku i podniesieniem flagi państwowej rozpoczęła się promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Gości biorących udział w uroczystości na czele z Błażejem Pobożym – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przywitała nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Następnie nadszedł wyczekiwany moment – promocja na trzy generalskie szable. Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Romanem Kusterem, wypowiadając słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podkomisarzami Policji”, a następnie poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię, dokonali promowania absolwentów. Ponad pięciuset funkcjonariuszy polskiej Policji dostąpiło zaszczytu promocji na pierwszy stopień oficerski. Wśród nich znalazło się trzech policjantów ze Szkoły Policji w Katowicach: podkom. Piotr Józefowicz i podkom. Klaudiusz Łuszcz z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, a także podkom. Tomasz Lemanowicz z Wydziału Dowodzenia i Wychowania, który pełnił w tym dniu szczególną funkcję, ponieważ wprowadzał wszystkich promowanych na plac, a w defiladzie był dowódcą pododdziału.

Zwieńczeniem promocji była defilada zebranych pododdziałów nowo promowanych – w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Policji. Nowi oficerowie Policji dumnie zaprezentowali się zaproszonym gościom, ale przede wszystkim swoim rodzinom i bliskim. Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Nasi nowo mianowani oficerowie mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie z nadinsp. dr hab. Iwoną Klonowską – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Komendantem Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosławem Gałuszką.

(Źródło: WSPol w Szczytnie)

Powrót na górę strony