Aktualności

Kolejni policjanci ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe

Data publikacji 28.08.2023

25 sierpnia 2023 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-1C/23 dla policjantów garnizonów: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i łódzkiego.

W czasie uroczystej zbiórki Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka w obecności Zastępcy Komendanta ds. logistycznych insp. Zbigniewa Chrzęstka, kierowników komórek organizacyjnych, kadry, rodzin i bliskich słuchaczy, pogratulował im i wręczył świadectwa ukończenia szkolenia. Ponadto 21 policjantów zostało wyróżnionych dyplomami za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną.

Przez siedem miesięcy nauki policjanci przygotowywani byli teoretycznie i praktycznie do wykonywania podstawowych czynności służbowych, m.in. w zakresie ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczania ich miejsca, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, ujawniania sprawców wykroczeń i przestępstw, taktyki i technik interwencyjnych, udzielania pierwszej pomocy oraz wyszkolenia strzeleckiego.

Szkolenie zakończone egzaminem w formie testu wiedzy pozwoli absolwentom na wykonywanie zadań w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji. Nowym funkcjonariuszom gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i wielu sukcesów w służbie.

Powrót na górę strony