Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego

Data publikacji 30.08.2023

29 sierpnia 2023 r. w naszej szkole rozpoczęła się nowa edycja szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-5A/23.

W zbiórce rozpoczynającej szkolenie uczestniczyło 186 słuchaczy z garnizonów: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego pełnienia służby. Będzie to również czas na odbycie praktyk – służb w terenie, pod okiem doświadczonych policjantów. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem końcowym. Uzyskanie oceny pozytywnej przez słuchaczy oznaczać będzie dla nich powrót do swoich jednostek macierzystych i rozpoczęcie w nich służby.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka w obecności kadry kierowniczej i dydaktycznej szkoły. Komendant Szkoły po przywitaniu słuchaczy przybliżył im zasady pobytu w szkole oraz zachęcił do korzystania z bardzo dobrze wyposażonych obiektów szkoły, w tym nowoczesnej strzelnicy, w której nowi słuchacze rozpoczną wkrótce swoje zajęcia, zaplecza sportowego oraz doskonale zaopatrzonej w zbiory biblioteki.

W trakcie zbiórki odczytano list Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka skierowany do nowo przyjętych policjantów.

Życzymy słuchaczkom i słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego SZP-5A/23, by wszyscy przystąpili do egzaminu końcowego w dniu 21 marca 2024 r. i zdali go z wynikiem pozytywnym, wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia dalszej służby w jednostkach terenowych.

Powrót na górę strony