Aktualności

Doskonalenie zawodowe – zapobieganie korupcji

Data publikacji 01.09.2023

Zgodnie z programem wzmacniania uczciwości i zapobiegania korupcji w Policji na lata 2021-2023 w dniach 30 i 31 sierpnia 2023 r. Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach zorganizował doskonalenie zawodowe, w którym uczestniczyło blisko 127 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-2A/23.

Podczas wykładu przeprowadzonego przez funkcjonariusza Biura Spraw Wewnętrznych Policji uczestnicy przedsięwzięcia poszerzyli swoją wiedzę o możliwościach ujawniania przestępczości korupcyjnej oraz o sposobach zapobiegania temu negatywnemu zjawisku. Prelekcja była wzbogacona o przykłady zachowań korupcyjnych, to jest oferowania korzyści majątkowej lub osobistej funkcjonariuszom Policji. Szczególnie dużo uwagi poświęcono omówieniu postępowaniu policjantów w sytuacji zetknięcia się z tego typu przestępczością w służbie i poza nią.

Udział w doskonaleniu zawodowym z udziałem funkcjonariusza Biura Spraw Wewnętrznych Policji pozwala słuchaczom na wzbogacenie uzyskanej podczas szkolenia wiedzy teoretycznej oraz pozwoli w przyszłości na podjęcie zgodnej z prawem reakcji na próby korupcji.

Powrót na górę strony