Aktualności

Kolejna edycja zajęć dla przyszłych prokuratorów

Data publikacji 12.09.2023

9 września 2023 r. w Szkole Policji w Katowicach, w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przeprowadzone zostały zajęcia dla 35 aplikantów prokuratorskich z tematu „Zatrzymanie i środki przymusu bezpośredniego. Aspekty procesowe i odpowiedzialność karna związana z ich stosowaniem”.

Już od około 10 lat corocznie gościmy w swych murach aplikantów prokuratorskich z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie na zajęciach poświęconych przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

Aplikanci w oparciu o materiały przygotowane przez wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  oraz wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach, w tym także filmowe, dokonali karnomaterialnej oceny zdarzeń, w których policjanci podczas interwencji używali środków przymusu bezpośredniego wobec sprawców różnych zdarzeń. W oparciu o przygotowany materiał dydaktyczny omówiona została metodyka przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego w toku postępowania przygotowawczego. Głównym celem tej części zajęć było nabycie przez aplikantów praktycznej wiedzy materialnej i procesowej w zakresie zatrzymania osoby przez uprawnione podmioty państwowe oraz stosowania przez te podmioty między innymi wobec osób zatrzymanych środków przymusu bezpośredniego, a także metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa z art. 231 k.k.

Kolejny element zajęć przybliżył aplikantom metodykę nauczania taktyki i technik interwencji oraz praktyczne aspekty użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Część praktyczna, obrazująca zasady taktyki podejmowanych działań, rozpoczęła się od wykładu o aspektach technicznych i prawnych użycia i stosowania broni palnej, który połączony był z prezentacją poszczególnych jednostek broni palnej stosowanych przez polską Policję oraz omówieniem zasad jej użycia podczas interwencji. Wskazano czynności, które policjant jest zobowiązany wykonać przed użyciem broni palnej, ale także m.in. czynniki wpływające na zachowanie w sytuacji użycia broni, gdy następuje zranienie osoby postronnej oraz problemy techniczne, które mogą wystąpić w trakcie użycia broni palnej. Tematyka ta była bogato ilustrowana materiałem filmowym z interwencji przeprowadzonych przy użyciu różnego rodzaju broni.

Wykładowcy omówili też i przeprowadzili ćwiczenia z zakresu technik interwencji z wykorzystaniem siły fizycznej, kajdanek, tasera oraz pałki służbowej, czyli środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez policjantów podczas zatrzymań i konwojowania osób. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość ćwiczyć pod okiem doświadczonego instruktora zakładanie kajdanek w różnych sytuacjach, stosowania technik obrony przed atakiem nożem czy innym niebezpiecznym przedmiotem. Poszczególne ćwiczenia omawiane były przez wykładowcę oraz prokuratora pod kątem ich zgodności albo niezgodności z przepisami ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i w konsekwencji – z prawem karnym materialnym.

Aplikanci wzięli czynny udział w symulacjach tzw. „sytuacji kryzysowej” w obiektach zamkniętych wobec osób posługujących się niebezpiecznymi narzędziami. Mieli okazję między innymi dokonywać sprawdzenia pomieszczeń techniką „krojenia tortu”, ćwiczyć wzajemną asekurację w patrolu dwuosobowym i zatrzymanie osoby niebezpiecznej. Podczas zajęć prowadzący na bieżąco omawiał najczęściej popełniane w praktyce błędy.

Bezpośredni udział aplikantów prokuratorskich w symulacji przeprowadzania czynności umożliwi im w przyszłości prawidłowe zrozumienie, a w konsekwencji  ocenę  przyczyn i podstaw prawnych poszczególnych, podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji działań, ich celu, przebiegu i faktycznych konsekwencji. Zdobyta wiedza w tym zakresie z pewnością pomoże w przyszłości w prowadzeniu śledztw o przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego, dotyczące stosowania środków przymusu bezpośredniego, obejmujące nadto prawidłową ocenę zatrzymania osoby.

Niezmiernie ważnym aspektem przeprowadzonego szkolenia jest także wymiana informacji w powyższym zakresie pomiędzy wykładowcami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie a Szkoły Policji w Katowicach oraz aplikantami, co z pewnością przyczyni się do lepszej współpracy i zwiększenia profesjonalizmu działań.

Powrót na górę strony