Aktualności

Seminarium z udziałem Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach

Data publikacji 02.10.2023

W dniach 27-28 września 2023 r. odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom podejmowania interwencji policyjnych wobec osób znajdujących się pod działaniem środków psychoaktywnych, z zaburzeniami psychicznymi oraz metodologii postępowania z takimi osobami.

Seminarium eksperckie pt.: Problematyka legitymowania, zatrzymywania i doprowadzeń do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, osób w stanie po użyciu substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe środki zastępcze) oraz z zaburzeniami psychicznymi zorganizowali Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, a do aktywnego w nim udziału zaproszona została również Szkoła Policji w Katowicach. Naszym celem było zaprezentowanie w dniu 27 września 2023 r. przedstawicielom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich założeń teoretycznych i praktycznych szkoleń z zakresu taktyki i technik przeprowadzania interwencji.

Otwarcia Seminarium dokonała insp. dr Gabriela Socha – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych, która przywitała naszych gości, wśród których była dr. hab. Aleksandra Wentkowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. 

W pierwszej części spotkania omówiono założenia organizacyjno-programowe kursu specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane, o oznaczeniu kodowym RNZ (wprowadzonym decyzją nr 399 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2021 r.).

W drugiej części uczestnicy wzięli udział w symulacji interwencji policyjnej, którą przeprowadzili nasi kursanci, a która odbyła się w wielofunkcyjnym centrum symulacji. Nasi goście mieli możliwość na bieżąco śledzić, jakie czynności policjanci podejmują i z jakimi niebezpieczeństwami w trakcie takiej interwencji mogą się zetknąć.

Po zakończeniu symulacji nastąpiło jej podsumowanie i omówienie przez kadrę dydaktyczną szkoły a uczestnicy seminarium mieli możliwość zadawania pytań słuchaczom oraz nauczycielom policyjnym, z czego chętnie skorzystali.

Kolejny pokaz, który odbył się w obiektach sportowych szkoły, obejmował zaprezentowanie przez nauczyciel policyjnych sposobów obezwładnienia osób poprzez użycie środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej przy zastosowaniu chwytów transportowych i dźwigni. W trakcie zajęć podkreślono, że słuchacze każdorazowo są uświadamiani o zagrożeniach, które mogą wystąpić w wyniku stosowania środków przymusu bezpośredniego. Akcentowano również, że wszelkie czynności funkcjonariusz wykonuje z poszanowaniem praw człowieka oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej policjanta.

Nasi goście, byli szczególnie zainteresowani możliwością bezpośredniej obserwacji podejmowanych przez policjantów czynności w trakcie symulacji interwencji z udziałem osób przejawiających niestandardowe zachowania oraz zaznajomieniem się krok po kroku z działaniami policjantów w takiej sytuacji. W taki sposób osiągnięty został jeden z celów seminarium, tj. wskazanie, że nie zawsze nagrania różnych interwencji oddają całość i realizm zdarzenia.

Relację z wydarzenia zamieściła także Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Powrót na górę strony