Aktualności

„Dyżurny Roku 2023" – pierwszy dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 24.11.2023

Znamy już wyniki pierwszej konkurencji rywalizacji w finale III Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji.

W pierwszym dniu turnieju zawodnicy wzięli udział w symulacji pełnienia służby na stanowisku kierowania, która obejmuje m.in. przyjęcie zgłoszenia i jego zarejestrowanie w policyjnych systemach informatycznych, kierowanie siłami i środkami, dokumentowanie wykonanych czynności w policyjnych bazach informatycznych.

Ocenie podlegają wiedza oraz zaprezentowane umiejętności, w szczególności:

 • przyjęcie zgłoszenia oraz informacji uzupełniających;
 • rejestracja zdarzenia w policyjnych systemach informatycznych;
 • inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o zdarzeniu;
 • kierowanie będącymi w dyspozycji dyżurnego siłami i środkami jednostki Policji;
 • podjęte decyzje i wydane polecenia;
 • zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym zdarzeniu;
 • wymiana informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań;
 • obsługa policyjnych zbiorów danych do których Policja ma dostęp;
 • współdziałanie z dyżurnymi innych jednostek Policji;
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • znajomość obsługi narzędzi i urządzeń znajdujących się na stanowisku kierowania.

 

I miejsce
mł. asp. Paweł MAŃKA – KWP we Wrocławiu (zastępca dyżurnego KMP we Wrocławiu)

II miejsce
st. asp. Paweł HRYC – KWP w Krakowie (dyżurny KPP w Zakopanem)

III miejsce
asp. Tomasz SIENKIEWICZ – KWP w Szczecinie (dyżurny KPP w Białogardzie)

Powrót na górę strony