Aktualności

Najlepsi dyżurni w kraju zostali wyłonieni

Data publikacji 24.11.2023

Po raz trzeci o miano najlepszego dyżurnego w kraju rywalizowało 17 dyżurnych reprezentujących komendy wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji.

Funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią odpowiedzialną służbę na stanowiskach kierowania w jednostkach organizacyjnych Policji rywalizowali w dwóch konkurencjach, tj. symulacji na stanowisku kierowania, w ramach której byli oceniani w trzech obszarach: prewencyjnym, informatycznym oraz psychologicznym oraz w teście wiedzy policyjnej.

Po podliczeniu punktacji miejsca na podium zajęli:

I miejsce
mł. asp. Paweł MAŃKA z KWP we Wrocławiu (dyżurny KMP we Wrocławiu)

II miejsce
st. asp. Paweł HRYC z KWP w Krakowie (dyżurny KPP w Zakopanem)

III miejsce
asp. Tomasz SIENKIEWICZ z KWP w Szczecinie (dyżurny KPP w Białogardzie)

Laureaci otrzymali: złotą, srebrną lub brązową odznakę zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej, nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, a także okolicznościowe puchary.

Podczas gali finałowej nagrody wręczali Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji insp. Adam Szeliński oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka.

W swoim wystąpieniu nadinsp. Roman Kuster, gratulując wszystkim uczestnikom, podkreślił, iż realizacja turniejów resortowych umożliwia funkcjonariuszom kompleksowe poszerzanie wiedzy. Turnieje są elementem wpływającym na systematyczne doskonalenie warsztatu policjanta. Dyżurny podczas swojej niezwykle odpowiedzialnej służby musi posiadać wszechstronną wiedzę, cechować się opanowaniem i precyzją działania. To właśnie on nadaje właściwy bieg wszelkim interwencjom.

W uroczystym zakończeniu turnieju uczestniczyli również: Doradca Wojewody Śląskiego dr Tomasz Miłkowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice Joanna Pruchniewska, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak oraz inni znamienici goście.

Powrót na górę strony