Aktualności

Rozpoczęliśmy innowacyjne szkolenie

Data publikacji 20.05.2024

20 maja 2024 r. Szkoła Policji w Katowicach jako pierwsza jednostka szkoleniowa w Polsce rozpoczęła realizację szkolenia zawodowego podoficerskiego tzw. metodą hybrydową.

Proces dydaktyczny prowadzony jest częściowo poprzez elektroniczne kształcenie na odległość za pośrednictwem platformy Polycom, a także dzięki zaangażowaniu nauczycieli stowarzyszonych z komend wojewódzkich, w formie kontaktu bezpośredniego ze słuchaczami. Pilotażowy projekt doskonalenia zawodowego zainaugurował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk wraz z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafałem Stanisławskim.

W pierwszej edycji szkolenia podoficerskiego w tej formule przeszkolonych zostanie 72 kandydatów do korpusu podoficerskiego z 3 garnizonów: małopolskiego, opolskiego i śląskiego. Przygotowanie tego przedsięwzięcia szkoleniowego było możliwe dzięki dobrej współpracy Szkoły Policji w Katowicach z wydziałami doboru/kadr i szkolenia komend wojewódzkich, koordynowanej przez Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji.

Szkolenie zostało poprzedzone warsztatami metodycznymi dla policjantów z komend wojewódzkich wytypowanych do pełnienia roli nauczycieli stowarzyszonych. 

Zakończenie szkolenia zawodowego podoficerskiego SZPd(O)-1/24 oraz egzamin końcowy zaplanowane zostały na dzień 10 czerwca 2024 r. Wszystkim jego uczestnikom życzymy owocnej nauki zakończonej sukcesem.

Inauguracja szkolenia była okazją do spotkania Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Rafała Kochańczyka z kadrą kierowniczą i dydaktyczną szkoły, na którym Pan Komendant przedstawił kierunki rozwoju szkolnictwa policyjnego. Podkreślił potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, w tym elektronicznego kształcenia na odległość, co z powodzeniem realizowane było do tej pory w szkolnictwie akademickim.

Powrót na górę strony