Aktualności

Szkolenie zawodowe podstawowe SZP-9/23 zakończone

Data publikacji 05.07.2024

4 lipca 2024 r. odbył się w naszej szkole egzamin końcowy wieńczący siedmiomiesięczne szkolenie podstawowe dla policjantów.

Szkolenie zawodowe podstawowe jest pierwszym szkoleniem, które realizuje nowoprzyjęty policjant. W trakcie nauki w Szkole Policji w Katowicach słuchacze nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w wykładach, pokazach, symulacjach, ćwiczeniach z zakresu prawa, ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca, oględzin, poszukiwań osób i rzeczy, przyjmowania informacji o przestępstwach i wykroczeniach, przesłuchań świadków, zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, ujawniania sprawców wykroczeń i przestępstw, taktyki i technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego oraz udzielania pierwszej pomocy.

W trakcie uroczystości Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha w imieniu Komendanta Szkoły insp. Rafała Stanisławskiego przywitała gości biorących udział w uroczystości na placu apelowym oraz złożyła podziękowania zarówno kadrze dydaktycznej, która z dużym zaangażowaniem prowadziła proces dydaktyczny, zapleczu logistycznemu, jak również młodym policjantkom i policjantom za trud włożony w naukę, dyscyplinę, którą wykazali się podczas pobytu w szkole oraz wszelkie działania na rzecz drugiego człowieka. W trakcie przemówienia zwróciła się również do rodzin słuchaczy przybyłych na uroczystość, dziękując im za wspieranie policjantów w ich codziennych obowiązkach służbowych oraz za to, że są z nimi zarówno w tych dobrych, jak i złych chwilach związanych ze służbą.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy oraz zaangażowanie w podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych dyplomem Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostało wyróżnionych 12 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy.

Uroczystość zakończyła defilada z udziałem orkiestry i kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz słuchaczy wraz z pododdziałem towarzyszącym. 

Szkolenie zawodowe podstawowe SZP-9/23 z wynikiem pozytywnym ukończyło 104 słuchaczy, którzy zasilą jednostki terenowe garnizonu małopolskiego, opolskiego, śląskiego oraz Komendy Głównej Policji. 

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym. 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 33.12 MB)


 

 

Powrót na górę strony