Aktualności

„Dzielnicowy Roku 2017" – drugi dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 19.10.2017

Znamy już wyniki kolejnych dwóch konkurencji po drugim dniu rywalizacji w X Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Konkurencja III

 1. Symulacja – przyjęcie interesanta obejmuje problematykę z zakresu prewencji, prawa oraz psychologii.
 2. Ocenie podlegają zaprezentowane umiejętności, w szczególności:
  - komunikacja werbalna i niewerbalna;
  - tworzenie atmosfery życzliwości i pomocy obywatelom;
  - radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
  - wskazywanie możliwych do zastosowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i normami współżycia społecznego;
  - propagowanie metod i sposobów unikania zagrożeń.
 3. Przebieg konkurencji – przyjęcie interesanta jest utrwalany techniką wideo przez organizatora zawodów. Po zakończeniu konkurencji kierownik drużyny otrzymuje dla celów dydaktycznych materiał wideo własnych zawodników.
 4. Po zakończeniu konkurencji opisanych w § 21 i § 22 sędzia główny zawodów omawia przebieg konkurencji i wyniki uzyskane przez zawodników, wskazując jak powinno wyglądać prawidłowe ich rozwiązanie.

I miejsce
asp. Grzegorz Kazuń - KWP KIELCE

II miejsce
st. asp. Jarosław Bartczak - KWP OPOLE

III miejsce
sierż. Mariusz Delijewski - KWP WROCŁAW

 

 

Konkurencja IV

 1. Konkurencja strzelanie polega na oddaniu 12 strzałów do tarczy TS-9 i TS-10 i odbywa się na strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach.
 2. Przebieg strzelania:
  • zawodnik ładuje dwa magazynki, w każdym po 6 sztuk amunicji, jeden magazynek wkłada do ładownicy, a drugi na komendę sędziego podłącza do broni służbowej, którą następnie chowa do kabury;
  • na sygnał sędziego wyjmuje broń z kabury i oddaje 12 strzałów z odległości 15 m, ze zmianą magazynka, (pierwszy magazynek do tarczy TS-9 z postawy stojącej, drugi magazynek do tarczy TS-10 z postawy klęczącej).
 3. Zawodnik ma 25 sekund na oddania wszystkich strzałów. Po upływie czasu, sędzia przerywa strzelanie i sumuje zdobyte do tego momentu punkty.
 4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyższe miejsce zajmuje ten zawodnik, który uzyskał większą ilość przestrzelin 7, 5, 4 itd.
 5. W przypadku niewypału lub niezawinionego uszkodzenia pistoletu strzelanie jest powtarzane.
 6. Sędzia główny konkurencji może zdyskwalifikować zawodnika w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa strzelania określonych w założeniach
  do konkurencji.
 7. Amunicję do zawodów zapewnia organizator.

I miejsce
sierż. szt. Radosław Ciborowski - KWP SZCZECIN

II miejsce
asp. Paweł Rykowski - KWP RADOM

III miejsce

asp. Maciej Kuźma - KWP KRAKÓW

Powrót na górę strony