Aktualności

„Dzielnicowy Roku 2017" – trzeci dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 20.10.2017

Poniżej przedstawiamy wyniki ostatniej konkurencji w X Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Konkurencja V

 1. Test wiedzy policyjnej obejmuje problematykę z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej ukierunkowaną na profilaktykę społeczną i prewencję kryminalną, a w szczególności:
  • istotę, założenia i zakres prewencji kryminalnej;
  • udział policjanta dzielnicowego w realizacji programów prewencyjnych;
  • zapobieganie przemocy w rodzinie, w tym procedurę „Niebieskie Karty”;
  • zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich;
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;
  • utrzymywanie kontaktów z ofiarami przestępstw i organizowanie doradztwa profilaktycznego dla tej grupy osób;
  • środki przymusu bezpośredniego;
  • budowę, funkcjonowanie, przydzielanie, użycie i przechowywanie broni palnej;
  • wybrane elementy z tematyki legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób;
  • zadania i taktykę pełnienia służby obchodowej;
  • udzielanie pomocy i asysty organowi egzekucyjnemu;
  • korzystanie z pomocy osób i instytucji w trakcie realizacji zadań służbowych;
  • kwalifikację zdarzeń mających postać przestępstwa lub wykroczenia oraz postępowanie w sytuacji ich zaistnienia;
  • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
  • prawa człowieka i etyka zawodowa;
  • kryminalistyczne aspekty pracy policjanta prewencji;
  • formy i metody pracy operacyjnej policjanta dzielnicowego;
  • regulamin musztry i ceremoniał policyjny.

I miejsce
st. asp. Jarosław Bartczak - KWP OPOLE

II miejsce
mł. asp. Łukasz Grabczak - KWP OLSZTYN

III miejsce
mł.asp. Artur Żejmo - KWP OLSZTYN

 

 

Powrót na górę strony