Aktualności

„Dzielnicowy Roku 2018" – drugi dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 26.10.2018

Znamy już wyniki kolejnych konkurencji po drugim dniu rywalizacji w XI Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Dzielnicowi:
Symulacja – kompetencje dzielnicowego

 1. Obejmuje problematykę z zakresu służby dzielnicowego.
 2. Ocenie podlegają zaprezentowane umiejętności, a w szczególności:
 • diagnozowania i określania stanu bezpieczeństwa w rejonie służbowym;
 • planowania działań własnych;
 • współpracy z podmiotami poza policyjnymi;
 • samooceny skuteczności realizowanych czynności;
 • sporządzania dokumentacji służbowej.

I miejsce
st. sierż. Magdalena TOMASZEWSKA - KWP Gorzów Wielkopolski

II miejsce
st. sierż. Adrian PIECHULSKI - KWP Katowice

III miejsce
mł. asp. Marek PILCH - KWP Opole

 

Dzielnicowi:
Strzelanie

 1. Konkurencja strzelanie polega na oddaniu 12 strzałów do tarczy TS-9 i TS-10 i odbywa się na strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach.
 2. Przebieg strzelania:
  • zawodnik ładuje dwa magazynki, w każdym po 6 sztuk amunicji, jeden magazynek wkłada do ładownicy, a drugi na komendę sędziego podłącza do broni służbowej, którą następnie chowa do kabury;
  • na sygnał sędziego wyjmuje broń z kabury i oddaje 12 strzałów z odległości 15 m, ze zmianą magazynka, (pierwszy magazynek do tarczy TS-9 z postawy stojącej, drugi magazynek do tarczy TS-10 z postawy klęczącej).
 3. Zawodnik ma 25 sekund na oddania wszystkich strzałów. Po upływie czasu, sędzia przerywa strzelanie i sumuje zdobyte do tego momentu punkty.
 4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyższe miejsce zajmuje ten zawodnik, który uzyskał większą ilość przestrzelin 7, 5, 4 itd.
 5. W przypadku niewypału lub niezawinionego uszkodzenia pistoletu strzelanie jest powtarzane.
 6. Sędzia główny konkurencji może zdyskwalifikować zawodnika w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa strzelania określonych w założeniach do konkurencji.
 7. Amunicję do zawodów zapewnia organizator.

I miejsce
st. sierż. Piotr SAŁATA - KWP Kielce

II miejsce
mł. asp. Daniel NITA - KWP Bydgoszcz

III miejsce
mł. asp. Artur DŁUGOKĘCKI - KWP zs. w Radomiu

 

Kierownicy rewiru dzielnicowych:
Analiza dokumentacji służbowej

Obejmuje problematykę z zakresu analizy dokumentacji służbowej. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego udokumentowania czynności służbowych poprzez wskazanie błędów formalnych i merytorycznych w wypełnionym dokumencie służbowym.

I miejsce
mł. asp. Daniel ROMAŃCZYK - KWP Olsztyn

II miejsce
asp. szt. Maciej CHALECKI - KWP Gorzów Wielkopolski

III miejsce
asp. szt. Paweł WUDARCZYK - KWP zs. w Radomiu

 

Kierownicy rewiru dzielnicowych:
Pierwsza pomoc

 1. Celem konkurencji udzielanie pierwszej pomocy jest ocena praktycznych umiejętności ratowania życia człowieka.
 2. Zadaniem startujących policjantów jest m. in.:
  - ocena zdarzenia;
  - wykonywanie czynności zabezpieczających;
  - ocena funkcji życiowych;
  - przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (przy wykorzystaniu fantomu);
  - właściwe postępowanie po ewentualnym przywróceniu funkcji życiowych;
  - opatrywanie ran;
  - postępowanie w sytuacji zagrożenia życia takich jak: zawał mięśnia sercowego, napad drgawkowy, porażenie prądem.

I miejsce 
mł. asp. Daniel ROMAŃCZYK - KWP Olsztyn

II miejsce 
asp. Wojciech DERENOWSKI - KWP Szczecin

III miejsce
asp. szt. Jarosław BOBER - KWP Kielce

 

Powrót na górę strony