Aktualności

„Dzielnicowy Roku 2018" – trzeci dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 26.10.2018

Poniżej przedstawiamy wyniki ostatniej konkurencji w XI Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Test wiedzy policyjnej

Obejmuje problematykę z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej ukierunkowaną na profilaktykę społeczną i prewencję kryminalną, a w szczególności:

 • istotę, założenia i zakres prewencji kryminalnej;
 • udział policjanta dzielnicowego w realizacji programów prewencyjnych;
 • zapobieganie przemocy w rodzinie, w tym procedurę „Niebieskie Karty”;
 • zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;
 • utrzymywanie kontaktów z ofiarami przestępstw i organizowanie doradztwa profilaktycznego dla tej grupy osób;
 • środki przymusu bezpośredniego;
 • budowę, funkcjonowanie, przydzielanie, użycie i przechowywanie broni palnej;
 • wybrane elementy z tematyki legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób;
 • zadania i taktykę pełnienia służby obchodowej;
 • udzielanie pomocy i asysty organowi egzekucyjnemu;
 • korzystanie z pomocy osób i instytucji w trakcie realizacji zadań służbowych;
 • kwalifikację zdarzeń mających postać przestępstwa lub wykroczenia oraz postępowanie w sytuacji ich zaistnienia;
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • prawa człowieka i etyka zawodowa;
 • kryminalistyczne aspekty pracy policjanta prewencji;
 • formy i metody pracy operacyjnej policjanta dzielnicowego;
 • regulamin musztry i ceremoniał policyjny.

 

Dzielnicowi:

I miejsce
mł. asp. Krzysztof KOWALCZYK - KWP Olsztyn

II miejsce
sierż. szt. Paulina ZIELIŃSKA - KWP Rzeszów

III miejsce 
sierż. szt. Maciej BURYŁO - KWP Rzeszów

 

Kierownicy rewiru dzielnicowych:

I miejsce
asp. szt. Sławomir Jackowski - KWP Bydgoszcz

II miejsce
asp. szt. Przemysław DĄBROWSKI - KWP Katowice

III miejsce
asp. szt. Łukasz RADZIEWICZ - KSP Warszawa

Powrót na górę strony