Aktualności

Święto Policji w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej i 20. utworzenia szkoły

Data publikacji 31.07.2019

Uroczyste obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej pod patronatem honorowym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiety Witek oraz 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach miały miejsce 31 lipca o godz. 14.00.

Tegoroczne Święto Policji obchodzone w dwudziestą rocznicę powstania naszej szkoły okazało się wyjątkowe również dzięki obecności szczególnych gości, przybyli do nas m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Bogusław Cichoń, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz bardzo wielu innych zawsze mile widzianych przedstawicieli jednostek Policji, urzędów, służb i organizacji.

Na początku uroczystości poczet z wieńcem udał się na posterunek honorowy przy tablicy epitafijnej upamiętniającej policjantów województwa śląskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

Następnie Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk serdecznie przywitał przybyłych gości, przekazał wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud jaki wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i ich rodzin. Po przemówieniu przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bogusław Cichoń odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do kierownictwa i pracowników Szkoły Policji w Katowicach.

Po wystąpieniu wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne.

Na zakończenie głos zabrali Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

 

 • Odznaczenia otrzymali:

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Pani Wiesława Purzyńska

 

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

podinsp. Tomasz Mreńca

nadkom. Cezary Kapkowski

nadkom. Tomasz Sibiela

asp. szt. Sławomir Manterys

 

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

podinsp. Paweł Wąsiel

 

MEDAL SREBRNY ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

podinsp. Michał Adamczyk

dr Robert Netczuk

 

MEDAL BRĄZOWY ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

kom. Aleksandra Kukuła

Aneta Paryż-Zwolenik

 

SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”

mł. insp. Zbigniew Chrzęstek

 

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”

podinsp. Piotr Chmielewski

nadkom. Barbara Biestek

podkom. Tomasz Dzierga

podkom. Wojciech Mańka

asp. szt. Robert Bereszko

asp. szt. Paweł Dobaj

asp. szt. Adam Kaliściak

st. asp. Mariusz Szmołda

 

 • Mianowani na wyższy stopień służbowy:

INSPEKTORA POLICJI

mł. insp. Zbigniew Chrzęstek

 

MŁODSZEGO INSPEKTORA POLICJI

podinsp. Piotr Sobiech

 

NADKOMISARZA POLICJI

kom. Bożena Karawajczyk

kom. Magdalena Kubica

 

KOMISARZA POLICJI

podkom. Aneta Cygan-Domińska

podkom. Grzegorz Domaradzki

 

ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI

st. asp. Mirosław Falkiewicz

st. asp. Piotr Galus

st. asp. Edyta Kwarcińska

st. asp. Tomasz Okopa

st. asp. Marek Pisarzowski

st. asp. Mariusz Szmołda

 

STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI

asp. Dariusz Chojnacki

asp. Daniel Głowacki

asp. Marcin Kurpiński

asp. Michał Lipus

 

ASPIRANTA POLICJI

mł. asp. Robert Czyżycki

mł. asp. Dorota Dziubek

mł. asp. Daniel Kasprzycki

mł. asp. Katarzyna Kurpas

mł. asp. Piotr Kuśka

 

MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI

sierż. szt. Damian Bajon

sierż. szt. Kazimierz Gemborys

sierż. szt. Adrian Grela

sierż. szt. Dawid Gorząch

sierż. szt. Jan Greń

sierż. szt. Krystian Korda

sierż. szt. Dawid Lalik

sierż. szt. Tomasz Lemanowicz

sierż. szt. Michał Mikołajczyk

sierż. szt. Witold Pietrzyk

sierż. szt. Grzegorz Waleczek

sierż. szt. Krzysztof Zborowski

 

STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI

sierż. Paweł Kozdra

 

 • Mianowani na wyższe stanowisko służbowe:

podinsp. Witold Kreihs – na stanowisko starszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego

podinsp. Marek Sulikowski – na stanowisko starszego wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego

kom. Mirosław Karkocha – na stanowisko starszego wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej

podkom. Michał Stępień – na stanowisko wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego

st. asp. Aleksander Świerkot – na stanowisko młodszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego

asp. Dawid Kądzioła – na stanowisko młodszego wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego

asp. Marcin Kurpiński – na stanowisko młodszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego

mł. asp. Robert Czyżycki – na stanowisko młodszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego

mł. asp. Daniel Kasprzycki – na stanowisko młodszego wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego

 • Medale, które będą wręczane leżą na stole
 • Dowódca uroczystości wita Komendanta Głównego Policji na auli, w tle goście uroczystości
 • Poczet kwiatowy, w tle policjanci i komendanci
 • Dowódca uroczystości, komendanci i poczet sztandarowy w czasie hymnu
 • Goście uroczystości
 • Goście uroczystości
 • Goście uroczystości
 • Przemawia komendant szkoły
 • Przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego odczytuje list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wojewoda Śląski przypina medal odznaczonej
 • Wojewoda wraz z Komendantem Głównym Policji i komendantem szkoły odznacza policjantów
 • Kadra szkoły
 • Komendant Główny Policji z komendantem szkoły odznacza policjantów
 • Komendant Główny Policji z komendantem szkoły odznacza policjantów
 • Komendant Główny Policji z komendantem szkoły odznacza policjantów
 • Komendant Główny Policji wręcza nagrody i mianowania
 • Komendant Główny Policji wręcza nagrody i mianowania
 • Komendant Główny Policji wręcza nagrody i mianowania
 • Wojewoda Śląski z komendantem szkoły wręcza pamiątkowe medale
 • Uhonorowani medalami stoją w rzędzie
 • Komendant Główny Policji wręcza pamiątkowe medale przedstawicielom służb mundurowych
 • Przemawia Komendant Główny Policji
 • Przemawia Komendant Główny Policji
 • Przemawia Wojewoda Śląski
 • Komendant Główny Policji dziękuje dowódcy uroczystości za jej przeprowadzenie (podaje rękę)
 • List Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji obchodów Święta Policji i 20-lecia Szkoły Policji w Katowicach
 • List Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiety Witek z okazji obchodów Święta Policji i 20-lecia Szkoły Policji w Katowicach
Powrót na górę strony