Aktualności

Otwarcie kompleksu sportowego

Data publikacji 05.09.2019

5 września 2019 r. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego kompleksu sportowego Szkoły Policji w Katowicach.

Po przywitaniu przybyłych gości uroczystość rozpoczął zastępca komendanta szkoły insp. Jarosław Gałuszka, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w planowanie i wykonanie obiektu za rzetelne i szybkie przeprowadzenie prac.

Następnie symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Dyrektor Biura Logistyki Policji insp. dr Małgorzata Borowik, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka i przedstawiciel wykonawcy – dyrektor ds. logistycznych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Greta Sport Stanisław Szostak. Po przecięciu wstęgi obiekt został poświęcony przez kapelana Szkoły Policji w Katowicach księdza Grzegorza Węglorza. Na zakończenie Dyrektor Biura Logistyki Policji insp. dr Małgorzata Borowik podkreśliła, że Szkoła Policji w Katowicach otrzymała duże środki na modernizację i widać, że środki te są dobrze wykorzystywane, a kolejne prace rozpoczną się już niebawem. Następnie insp. Gałuszka symbolicznie przekazał na ręce Kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasza Stechnija sprzęt sportowy, który będzie użytkowany na obiektach sportowych.

Kompleks sportowy, który został przebudowany, powstał w Szkole Policji w Katowicach w 2005 r. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa zespołu sportowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach” zrealizowane zostało w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowę podpisano 27 listopada 2018 r., a prace budowlane rozpoczęto w marcu 2019 r. Inwestor zgłosił zakończenie realizacji inwestycji 20 sierpnia br.

Inwestycja obejmowała przebudowę z rozbudową bieżni okrężnej czterotorowej wraz z bieżnią prostą czterotorową, która została wydłużona. Wewnątrz bieżni wykonano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki oraz połówkę boiska do koszykówki. Za bramkami boiska do piłki nożnej postawiono piłkochwyty. Przy bieżni okrężnej znajduje się odnowiona skocznia do skoku w dal. Obok bieżni w zachodniej części działki przebudowano połówkę kortu tenisowego na siłownię zewnętrzną. W części południowej znajduje się boisko do siatkówki plażowej.

Uzgodniony Program Inwestycji ze wstępnym szacunkowym łącznym kosztem wynosił 2 997 487 zł, a ostateczny koszt budowy oraz nadzoru obiektu to 2 967 621 zł. Środki na ten cel pochodziły z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

 • Widok boiska do piłki nożnej
 • Boisko do siatkówki i koszykówki
 • Siłownia zewnętrzna
 • Boisko do siatkówki plażowej
 • Dowódca uroczystości składa meldunek zastępcy komendanta
 • Przemawia zastępca komendanta
 • Przemawia zastępca komendanta, z prawej goście uroczystości
 • Nożyczki do przecięcia wstęgi leżą na tacy
 • Widok na boisko i wstęgę, która będzie przecięta
 • Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Symboliczne przekazanie sprzętu sportowego
 • Obrzęd poświęcenia obiektu
 • Przemawia Dyrektor Biura Logistyki KGP
 • Widok na obiekty z lotu ptaka
 • Widok na obiekty z lotu ptaka
Powrót na górę strony