Aktualności

„Dyżurny Roku 2019" – drugi dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 29.11.2019

Znamy już wyniki drugiej konkurencji II Finału Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji.

Uczestnicy konkursu zmagali się dzisiaj z testem wiedzy policyjnej, który obejmuje problematykę z zakresu działania policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji, w szczególności:

 • zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych;
 • organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji;
 • form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych;
 • metod i form organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych;
 • metod i form organizowania i prowadzenia przez Policję działań poszukiwawczych osób;
 • metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń;
 • metod i form wykonywania zadań w PDOZ;
 • użycia śpb w tym kolczatki drogowej lub pojazdu służbowego;
 • form i metod działalności prasowo - informacyjnej w Policji;
 • postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • prawa o zgromadzeniach;
 • prawa o ruchu drogowym;
 • prawa bezpieczeństwa imprez masowych;
 • prawidłowych form wywołania w KSWiA;
 • struktury Krajowych Danych Radiowych Policji;
 • unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);
 • zagadnień z przepisów prawa wykroczeń i prawa karnego;
 • przestępstw z nienawiści;
 • interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • udzielania pierwszej pomocy.

Test wiedzy zawodowej składa się z 60 pytań. Każde pytanie zawiera cztery proponowane odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik otrzymuje jeden punkt. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o kolejności zajmowanych miejsc decyduje czas rozwiązania testu.

Najwięcej punktów zdobyli:

I miejsce – podkom. Jarosław METKOWSKI – KWP w Lublinie (dyżurny KPP w Łukowie) 

II miejsce – podkom. Paweł LESIAK – KWP w Łodzi (dyżurny KPP w Rawie Mazowieckiej)

III miejsce – podkom. Robert STYPIŃSKI – KWP zs. w Radomiu (dyżurny KMP w Ostrołęce)

 • Uczestnicy w trakcie pisania testu wiedzy
 • Uczestnicy w trakcie pisania testu wiedzy
 • Uczestnicy w trakcie pisania testu wiedzy
Powrót na górę strony