Aktualności

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod przebudowę strzelnicy

Data publikacji 28.02.2020

28 lutego 2020 r. o godzinie 13.00 wmurowany został akt erekcyjny w fundamenty będących w przebudowie osi strzeleckich "A" i "B".

Uroczystego wmurowania aktu dokonali Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego Budecon SA w Sosnowcu Pani Edyta Pucharska oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk w obecności przybyłych gości reprezentujących jednostki Policji, inne służby, urzędy, władze samorządowe i wykonawców prac projektowych i budowlanych. Następnie kapelan szkoły ksiądz Grzegorz Węglorz poświęcił plac budowy, a na zakończenie goście wpisali się do księgi pamiątkowej.

Inwestycja obejmuje przebudowę policyjnej strzelnicy ćwiczebnej stanowiącej zaplecze dydaktyczno-szkoleniowe dla słuchaczy, którzy odbywają szkolenia i kursy w naszej szkole, jak również umożliwi prowadzenie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji z garnizonu śląskiego. Policyjna strzelnica Szkoły Policji w Katowicach spełniać będzie wszystkie wymagania jakie obecnie stawia się tego typu obiektom oraz będzie wyposażona w najnowsze technologie zapewniające wysoką jakość wyszkolenia strzeleckiego w zakresie efektywności prowadzenia zajęć i bezpieczeństwa.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Pracownię Projektową "Meritum" Marta Chowan z Chrzanowa (reprezentowaną na uroczystości przez Główną Projektant Joannę Pajerską-Szczurek). Wojewoda Śląski Decyzją nr 21/18 z dnia12 marca 2018 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

2 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego "Budecon" SA z Sosnowca oraz Mario International Technology & Service Sp. z o.o. z Gliwic na kwotę brutto 54 200 000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 września 2022 r.

Przebudowane zostaną wymagające poprawienia warunków trzy istniejące osie A wraz z zapleczem:

 • oś A1 – dwustrefowa, częściowo zakryta – 25 m,
 • oś A2  – trzystrefowa, częściowo zakryta – 50 m,
 • oś A3  – trzystrefowa, częściowo zakryta – 50 m z wjazdem dla samochodów patrolowych,
 • oraz pomieszczenia do obsługi technicznej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Natomiast na miejscu obecnych osi strzeleckich „B” i „C” zostaną wybudowane nowe hale strzelań:

 • oś B1 – pięciostrefowa, kryta – 25 m + interaktywnej 25 m + taktycznej,
 • oś B2 – dwustrefowa kryta – 25 m,
 • oś B3 – dwustrefowa kryta – interaktywnej 20 m,
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, taktyki i technik interwencji oraz zaplecza do obsługi technicznej.

Kryte osie strzeleckie umożliwią realizowanie strzelań o większym stopniu zaawansowania, np. strzelania nocne z użyciem latarki, jak również pozwolą przeprowadzać zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego w znacznie szerszym zakresie godzinowym, a nawet w porze nocnej.

Inwestycja pn.: „Przebudowa osi strzeleckich „A” i „B” policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach” jest realizowana z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, a jej wartość kosztorysowa wynosi 59 663 936 zł.

 • Dowódca uroczystości melduje gotowość do rozpoczęcia
 • Goście przybyli na uroczystość
 • Przemawia komendant szkoły
 • Pierwszy Zastępca KGP podpisuje akt erekcyjny
 • Komendant szkoły podpisuje akt erekcyjny
 • Przedstawicielka firmy budowlanej podpisuje akt erekcyjny
 • Kapelan szkoły podpisuje akt erekcyjny
 • Pierwszy Zastępca KGP niesie puszkę z aktem erekcyjnym
 • Pierwszy Zastępca KGP umieszcza puszkę w fundamencie
 • Pierwszy Zastępca KGP symbolicznie zamurowuje akt
 • Przedstawicielka firmy Budecon symbolicznie zamurowuje akt
 • Komendant szkoły symbolicznie zamurowuje akt
 • Kapelan poświęca obiekt
 • Przemawia Pierwszy Zastępca KGP
 • Pierwszy Zastępca KGP wpisuje się do księgi pamiątkowej
 • Przedstawicielka firmy budowlanej wpisuje się do księgi pamiątkowej
Powrót na górę strony