Komendant Szkoły Policji w Katowicach

insp. Rafał Stanisławski

Służbę w Policji rozpoczął 16 października 1992 roku na stanowisku aplikanta Plutonu II Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji W Bielsku-Białej.

W latach 1993-2001 zajmował szereg stanowisk wykonawczych w Oddziale Prewencji Policji ówczesnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bielsku-Białej oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej.

Od lipca 2001 roku kontynuował służbę w Szkole Policji w Katowicach, początkowo na stanowiskach wykonawczych, a w lipcu 2007 roku został mianowany na Naczelnika Wydziału Kadr Szkoły Policji w Katowicach.

W czerwcu 2016 roku powierzono mu pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, a w październiku tego roku objął to stanowisko.

W kwietniu 2018 roku został powołany na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, a w marcu 2022 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta tej jednostki.

23 lutego 2024 r. został mianowany na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

W czasie swojej służby został uhonorowany, między innymi: Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę" i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant".

 

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 304, resort.: 8516 304
fax: 47 8516 279
e-mail: komendant@spkatowice.policja.gov.pl

Powrót na górę strony