Wydział Dowodzenia i Wychowania

Wydział Dowodzenia i Wychowania

Naczelnik Wydziału Dowodzenia i Wychowania
– mł. insp. Tomasz Wrzesień

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 313, resort.: 8516 313
Fax: 47 8516 429
E-mail: wdiw@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:
Do zakresu zadań Wydziału Dowodzenia i Wychowania należy w szczególności:

  • zapewnienie nadzoru dowódczego nad słuchaczami;
  • wykonywanie pracy wychowawczej wobec słuchaczy, w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie apeli, odpraw i instruktaży;
  2. zapewnienie przestrzegania dyscypliny służbowej oraz organizacji hierarchicznej w Policji;
  3. udzielanie wszechstronnej pomocy słuchaczom szkoleń zawodowych podstawowych, ukierunkowanej na ich zawodową socjalizację;
  4. kształtowanie postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej oraz potrzebą budowania kultury organizacji i pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie;
  • realizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu musztry policyjnej i działań pododdziałów Policji;
  • planowanie i organizowanie kwaterowania słuchaczy.
Powrót na górę strony