Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia

Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia
– mł. inspCzesław Piasecki

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 312, resort.: 8516 312
Fax: 47 8516 319
E-mail: wmios@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:

Do zakresu zadań Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia należy w szczególności:

  • planowanie, organizowanie i dokumentowanie realizowanych szkoleń zawodowych podstawowych oraz doskonalenia zawodowego centralnego;
  • koordynowanie prac planistycznych realizowanych przez komórki dydaktyczne;
  • inspirowanie i koordynowanie procesu tworzenia specjalistycznych pomocy dydaktycznych;
  • określenie zasad gromadzenia dokumentacji i analizowania danych związanych z nadzorem pedagogicznym;
  • koordynowanie etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji określonych w odrębnych przepisach;
  • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie badań ewaluacyjnych realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych, badań społecznych i pedagogicznych.
Powrót na górę strony