Zakład Służby Kryminalnej

Zakład Służby Kryminalnej

Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej
– mł. insp. Violetta Grudzień

Kontakt:
Sekretariat tel.: 47 8516 342, resort.: 8516 342
Fax: 47 8516 349
E-mail: zsk@spkatowice.policja.gov.pl

Zakres zadań:
Do zadań Zakładu Służby Kryminalnej należy w szczególności kształcenie w zakresie:

  • ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczania ich miejsca,
  • prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych,
  • ujawniania sprawców wykroczeń oraz prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia,
  • realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym,
  • prowadzenia postępowań przygotowawczych,
  • taktyki i technik przesłuchań.
Powrót na górę strony