Zastępca Komendanta ds. logistycznych

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach logistycznych

insp. Zbigniew Chrzęstek

Przyjęty do służby w Policji z dniem 16 sierpnia 1991 r. Uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w zakresie zarządzania i umiejętności menadżerskich oraz studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu rachunkowości finansowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc służbę na stanowiskach wykonawczych pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Od 1 stycznia 2001 r. pełni służbę w Szkole Policji w Katowicach gdzie zajmował stanowiska kierownika Sekcji Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia i Transportu, zastępcy naczelnika Wydziału Zaopatrzenia oraz naczelnika tego wydziału. Z dniem 1 lutego 2017 r. mł. insp. Zbigniew Chrzęstek został mianowany na stanowisko głównego księgowego – naczelnika Wydziału Finansów. Od 1 lipca 2019 r. pełni funkcję Zastępcy Komendanta ds. logistycznych Szkoły Policji w Katowicach.

 

Kontakt:

Sekretariat tel.: 47 8516 300, resort.: 8516 300
Fax: 47 8516 249
E-mail: zca.logistyka@spkatowice.policja.gov.pl

Powrót na górę strony