Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych

insp. dr Gabriela Socha

Służbę w Policji rozpoczęła 20 września 1995 roku. W 1999 roku ukończyła studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, natomiast w 2002 roku uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W kolejnych latach ukończyła podyplomowe studia na kierunku Przywództwo i Negocjacje w Akademii Sztuki Wojennej, a w roku 2021 uzyskała w Akademii WSB tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc kolejno służbę na podstawowych stanowiskach policyjnych w Komendzie Stołecznej Policji, następnie na dłużej związana była z pionem prewencji, pełniąc w tym czasie służbę w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej, w pionie ruchu drogowego oraz na stanowisku kierownika Referatu w Bielsku-Białej Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach. W latach 2015-2021 pełniła służbę na stanowisku naczelnika Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Z dniem 1 marca 2021 roku została mianowana na stanowisko zastępcy komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach dydaktycznych.

Za działalność na rzecz bezpieczeństwa wielokrotnie wyróżniana odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami przyznawanymi przez organy samorządu terytorialnego.

 

Kontakt: 
Sekretariat tel.: 47 8516 312, resort.: 8516 312
fax: 47 8516 319
e-mail: zca.dydaktyka@spkatowice.policja.gov.pl

Powrót na górę strony