Związki zawodowe

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji w Katowicach (od 2022 r.):

  • Paweł Sitko – przewodniczący,
  • Arkadiusz Chechelski – wiceprzewodniczący,
  • Tomasz Głuchowski – wiceprzewodniczący,
  • Krzysztof Kasprzycki – wiceprzewodniczący,
  • Piotr Kuśka – wiceprzewodniczący.

 

Szkolna Komisja Rewizyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji w Katowicach:

  • Aleksandra Kukuła – przewodnicząca,
  • Adrian Grela – wiceprzewodniczący,
  • Daniel Krupa – wiceprzewodniczący.

 

Dane kontaktowe:

Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Policjantów
Szkoły Policji w Katowicach

ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice
poczta e-mail: nszzp@spkatowice.policja.gov.pl


INFORMACJE NT. OCHRONY PRAWNEJ FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Powrót na górę strony