Związki zawodowe

Związek Zawodowy Pracowników Policji

Zarząd Szkolny (na lata 2022-2027):

Przewodniczący:
Małgorzata Klimczyk-Słapa

Wiceprzewodniczący:
Magdalena Borys, Katarzyna Kelm-Karwacka i Piotr Kura

Skarbnik:
Nina Karut

Sekretarz:
Aleksandra Zawadzka

Nad prawidłowością działania organizacji czuwa Szkolna Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący:
Katarzyna Kozdra

Członkowie:
Dariusz Roszer, Renata Kreihs
 

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy (od 2020 r.):
Barbara Biel
 

Kontakt:
Przewodniczący – Małgorzata Klimczyk-Słapa – tel. sł. 8516 377
Zarząd Związku – tel. sł. 8516 484, tel. 47 8516 484
e- mail:  zzpp@spkatowice.policja.gov.pl

Powrót na górę strony