WSZYSTKIE ZAPYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES
poczta@spkatowice.policja.gov.pl

 

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE BHP PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES
sylwia.wyrczynska-krol@spkatowice.policja.gov.pl

 

Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice-Piotrowice

centrala telefoniczna: 47 8516 255
resort. centrala: 8516 255
fax.: 47 8516 279

NIP 954-23-09-477

REGON 276676775


Dojazd do szkoły:

Autobusem nr 11 – należy wysiąść na przystanku Piotrowice – Barcelońska
(ostatni przystanek przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego)

Autobusem nr 653,  45,  29  – należy wysiąść na przystanku Piotrowice – Szkoła
przy ul. Kościuszki


Rzecznik Prasowy Szkoły Policji w Katowicach:

nadkom. Marcin Sędek

tel.: 47 8516 270, resort.: 8516 270
e-mail: marcin.sedek@spkatowice.policja.gov.pl


Administracja strony – Zespół ds. Przepisów Prawnych, Publikacji oraz Public Relations:

Joanna Kaczorowska
tel.: 47 8516 281, resort.: 8516 281
fax: 47 8516 279
e-mail: joanna. kaczorowska @ spkatowice . policja .  gov .  pl

P a w e ł     M i ę s i a k
tel.: 47 8516 284, resort.: 8516 284
fax: 47 8516 279
e-mail: pawel . miesiak @ spkatowice .  policja .  gov .  pl


Komendant Szkoły Policji w Katowicach
Sekretariat tel.: 47 8516 304, resort.: 8516 304
fax: 47 8516 279
e-mail: komendant@spkatowice.policja.gov.pl

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych
Sekretariat tel.: 47 8516 312, resort.: 8516 312
fax: 47 8516 319
e-mail: zca.dydaktyka@spkatowice.policja.gov.pl

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach logistycznych
Sekretariat tel.: 47 8516 300, resort.: 8516 300
fax: 47 8516 249
e-mail: zca.logistyka@spkatowice.policja.gov.pl

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia
Sekretariat tel.: 47 8516 312, resort.: 8516 312
fax: 47 8516 319
e-mail: wmios@spkatowice.policja.gov.pl

Wydział Dowodzenia i Wychowania
Sekretariat tel.: 47 8516 313, resort.: 8516 313
fax: 47 8516 429
e-mail: wdiw@spkatowice.policja.gov.pl

Zakład Służby Kryminalnej
Sekretariat tel.: 47 8516 342, resort.: 8516 342
fax: 47 8516 349
e-mail: zsk@spkatowice.policja.gov.pl

Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego
Sekretariat tel.: 47 8516 292, resort.: 8516 382
fax: 47 8516 299
e-mail: zsp@spkatowice.policja.gov.pl

Zakład Wyszkolenia Specjalnego
Sekretariat tel.: 47 8516 622, resort.: 8516 622
fax: 47 8516 629
e-mail: zws@spkatowice.policja.gov.pl

Zakład Ogólnozawodowy
Sekretariat tel.: 47 8516 322, resort.: 8516 322
fax: 47 8516 329
e-mail: zo@spkatowice.policja.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli
Sekretariat tel.: 47 8516 304, resort.: 8516 304
fax: 47 8516 279
e-mail: soinik@spkatowice.policja.gov.pl

Wydział Finansów
Sekretariat tel.: 47 8516 300, resort.: 8516 300
fax: 47 8516 249
e-mail: wf@spkatowice.policja.gov.pl

Zamówienia publiczne
tel.: 47 8516 441, resort.: 8516 441
e-mail: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl

Wydział Kadr
Sekretariat tel.: 47 8516 232, resort.: 8516 232
fax: 47 8516 239
e-mail: wk@spkatowice.policja.gov.pl

Wydział Prezydialny
Sekretariat tel.: 47 8516 272, resort.: 8516 272
fax: 47 8516 279
e-mail: wp@spkatowice.policja.gov.pl

Wydział Prezydialny – Kancelaria ogólna
Sekretariat tel.: 47 8516 274, resort.: 8516 274
fax: 47 8516 279
e-mail: kancelaria@spkatowice.policja.gov.pl

Biblioteka
Sekretariat tel.: 47 8516 278, resort.: 8516 278
fax: 47 8516 279
e-mail: biblioteka@spkatowice.policja.gov.pl

Wydział Łączności i Informatyki
Sekretariat tel.: 47 8516 482, resort.: 8516 482
fax: 47 8516 489
e-mail: wlii@spkatowice.policja.gov.pl

Wydział Zaopatrzenia
Sekretariat tel.: 47 8516 462, resort.: 8516 462
fax: 47 8516 469
e-mail: wz@spkatowice.policja.gov.pl

Sekcja Żywnościowa
Sekretariat tel.: 47 8516 482, resort.: 8516 482
fax: 47 8516 489
e-mail: sz@spkatowice.policja.gov.pl

Bufet, kantyna
tel.: 47 8516 467
resort.: 8516 467
czynne: 10:00-21:00

Powrót na górę strony