Dobór na stanowiska inne niż dydaktyczne

Dobór na stanowiska inne niż dydaktyczne

1. Etapy doboru zewnętrznego na stanowiska inne niż dydaktyczne

Procedura doboru zewnętrznego na stanowiska policyjne inne niż dydaktyczne składa się z następujących etapów:

1) Weryfikacja ofert obejmująca:

a) sprawdzenie przez przedstawiciela komórki kadrowej, zgodności dokumentów i kwalifikacji kandydata z wymaganiami określonymi w komunikacie o wolnym miejscu pracy dla policjanta,

b) wstępną ocenę przydatności kandydata do pełnienia służby na określonym stanowisku, dokonaną przez kierownika komórki organizacyjnej właściwego merytorycznie ze względu na stanowisko, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

2) Rozmowa przed komisją kwalifikacyjną* podczas której przydatność kandydata do służby w szkole i na wyznaczonym stanowisku jest oceniana przez kierownika komórki właściwej w sprawach kadr**, kierownika komórki organizacyjnej właściwego merytorycznie ze względu na stanowisko, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne** oraz psychologa.

3) Sprawdzian wiedzy lub/i umiejętności.
Powyższy etap ma na celu dokonanie oceny wiedzy lub umiejętności kandydata gwarantującej prawidłowe wykonywanie zadań.

4) Podjęcie decyzji przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

*rozmowa przed komisją kwalifikacyjną będzie odbywała się w oparciu o następujące kryteria: doświadczenie kierunkowe, kwalifikacje kierunkowe, umiejętność motywowania, przekonywania, argumentowania, radzenie sobie z emocjami, komunikatywność, staż służby, kultura osobista, postawa etyczna zawodowa

**w razie jego nieobecności, w postępowaniu uczestniczy osoba przez niego upoważniona.

2. Opis stanowiska i wymagań:

3. Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz kandydata wypełniony w części I;
  2. list motywacyjny;
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  4. kopia ostatniej opinii służbowej.

 

4. Miejsce składania ofert:

Wydział Kadr Szkoły Policji w Katowicach
40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276

Bliższych informacji udziela Wydział Kadr Szkoły Policji w Katowicach
(nr tel. resortowy 8516 234, miejski 47 8516 234).

Powrót na górę strony