Opis stanowisk

Opis stanowiska i wymagań – Zakład Służby Kryminalnej

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: instruktor

Rodzaj komórki organizacyjnej: Zakład Służby Kryminalnej.

 

Obszar zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu:
 1. ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczania ich miejsca,
 2. prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych,
 3. ujawniania sprawców wykroczeń oraz prowadzenia czynności w sprawach
  o wykroczenia,
 4. realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym,
 5. prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 6. taktyki i technik przesłuchań,
 7. czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego z elementami nadzoru,
 8. pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego,
 9. zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania,
 10. zapobiegania przestępstwom związanym z podatkami pośrednimi i ich zwalczania,
 11. postępowań dyscyplinarnych.

 

Wymagania:

 1. Niezbędne 
 • formalne – określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2252 t.j.),
 • dodatkowe - doświadczenie w służbie kryminalnej, śledczej lub zespole (referacie, sekcji) ds. wykroczeń.

 

 1. Pożądane
 • co najmniej 10-letni staż służby w Policji,
 • wykształcenie wyższe – prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne lub kryminalistyka,
 • kwalifikacje lub doświadczenie pedagogiczne.

 

 

Powrót na górę strony