Postępowania o zamówienia publiczne

15/ZP/2020

Nr referencyjny:

15/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2

Przedmiot:

Dostawy przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach
w I półroczu 2021 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

do 11 stycznia 2021 r. do  godz. 10:00

Powrót na górę strony