Postępowania o zamówienia publiczne

8/ZP/2018

Nr referencyjny:

8/ZP/2018

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

45111200-0, 45232140-5, 45233260-9

Przedmiot:

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

 18 października 2018 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony