Postępowania o zamówienia publiczne

9/ZP/2018

Nr referencyjny:

9/ZP/2018

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15131130-5, 15131100-6, 15131120-2, 15131134-3, 15131135-0, 15131230-6, 15131600-1

Przedmiot:

Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych - flaków do Szkoły Policji w Katowicach  w 2019 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

22 października 2018 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony