Postępowania o zamówienia publiczne

11/ZP/2018

Nr referencyjny:

11/ZP/2018

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15111100-9, 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15412100-0

Przedmiot:

Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego, wieprzowego i słoniny do  Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

31 października  2018 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony