Postępowania o zamówienia publiczne

15/ZP/2018

 

Nr referencyjny:

15/ZP/2018

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15412100-0,15421000-5, 15842220-0, 15842300-5, 15841000-5, 15862000-8, 15863200-7, 15851100-9, 15871110-8, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15612100-2, 03142100-9, 15332419-4, 03211900-2, 15871230-5, 15890000-3, 03142500-3, 15831200-4, 15872000-1, 15872100-2,15871270-7, 15872300-4, 15872200-3, 14430000-4, 15891500-5,  

Przedmiot:

Dostawy produktów spożywczych różnych oraz przypraw do  Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

20 listopada 2018 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony