Postępowania o zamówienia publiczne

2/ZP/2019

  

Nr referencyjny:

 2/ZP/2019

Wartość szacunkowa:

 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

 45111300-1, 45320000-6, 45410000-4, 45432210-9, 45262321-7, 45431100-8, 45442100-8, 45450000-6

Przedmiot:

 Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji i balkonów w budynku „W”  Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

 Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

 7 maja 2019 r. godz. 10:00

 

Powrót na górę strony