Postępowania o zamówienia publiczne

9/ZP/2019

Nr referencyjny:

9/ZP2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15811100-7, 15811400-0, 15812100-4, 15811200-8, 15812200-5

Przedmiot:

Dostawy artykułów żywnościowych .w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

25 października 2019 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony