Postępowania o zamówienia publiczne

11/ZP/2019

Nr referencyjny:

11/ZP2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15512200-2, 15512000-2,  15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6,  15542200-1, 15551320-4, 15551310-1, 15500000-3

Przedmiot:

Dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

4 listopada 2019 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony