Postępowania o zamówienia publiczne

13/ZP/2019

Nr referencyjny:

13/ZP/2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15313000-5, 158512220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8,15131310-1, 15131000-5, 15241500-4, 15243000-3, 15241400-3, 15241200-1, 15234000-7, 15220000-6

Przedmiot:

Dostawy produktów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, konserw drobiowych, rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do  Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

12 listopada 2019 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony