Postępowania o zamówienia publiczne

15/ZP2019

Nr referencyjny:

15/ZP2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

015412100-0, 15421000-5, 15842220-0, 15842300-5, 15841000-5, 15862000-8, 15863200-7, 15851100-9, 15871110-8, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15612100-2, 15600000-4, 15613380-5, 15614100-6, 15620000-0, 03142100-9, 15332419-4, 03211900-2, 15871230-5, 15890000-3, 03142500-3, 15831200-4, 15872000-1, 15872100-2, 15871270-7, 15872300-4, 15872200-3, 14430000-4, 15891500-5, 15872000-1, 15890000-3.

Przedmiot:

Dostawy produktów spożywczych różnych oraz przypraw do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

3 grudnia 2019 r. godz. 10:00

 

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony