Zamówienia publiczne archiwum

8/ZP/2017

Nr referencyjny:

8/ZP/2017

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

CPV 15111100-9, 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15412100-0  

Przedmiot:

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego, wieprzowego i słoniny do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

Termin składania ofert:

19.10.2017 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony