Zamówienia publiczne archiwum

10/ZP/2017

Nr referencyjny:

10/ZP/2017

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

CPV 15131130-5, 15131100-6, 15131120-2, 15131134-3, 15131135-0,

15131230-6, 15131600-1

Przedmiot:

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych- flaków do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

2.11.2017 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony