Zamówienia publiczne archiwum

11/ZP/2017

Nr referencyjny:

11/ZP/2017

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

CPV 15512200-2, 15512000-2, 15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6, 15542200-1, 15551320-4, 15551310-1,

15500000-3

Przedmiot:

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

 7.11.2017 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony