Zamówienia publiczne archiwum

12/ZP/2017

Nr referencyjny:

12/ZP/2017

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

CPV 03221110-0, 03221113-1, 03221111-7, 03221112-4, 03221410-3, 03221000-6, 15331133-8, 03221210-1, 15331142-4, 15331000-7,03212100-1, 03221270-9, 03221420-6, 03221230-7, 03221320-5, 03221240-0,03221260-6, 03221250-3, 03222321-9, 03222322-6, 03222330-5, 03222340-8, 03221200-8, 03222210-8, 03222240-7, 03222220-1, 03222111-4, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2

Przedmiot:

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

9.11.2017 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony